Vi måste se barns smärta!

Vi måste se barns smärta!

Hela 36% av tioåriga barn i studien har frekvent smärta Smärta är vanligt hos barn och sambandet med olika biopsykosociala faktorer är komplexa. Omfattande smärtbedömningar skulle kunna bidra till en bättre förståelse av pediatrisk smärta. Syftet med denna studie var...
Övervikt och fetma allt vanligare hos barn och unga

Övervikt och fetma allt vanligare hos barn och unga

Var fjärde barn har övervikt eller fetma. En sammanställning av data från 161 kommuner för skolåret 2021/2022, gjord av Folkhälsomyndigheten visar på en hög förekomst av övervikt och fetma hos barn och unga. Så mycket som var fjärde barn i åldern 6-9 år. Övervikt och...
Vi borde prata mer om obesitas!

Vi borde prata mer om obesitas!

Parlör Det är svårt att prata om övervikt och obesitas hos barn och det händer att vårdpersonal undviker ämnet vilket gör barnets situation ännu svårare. Därför har vi sammanställt en parlör med tips och råd till dig som i ditt arbete möter dessa familjer. Övervikt...
Ta del av föreläsningarna från TP-dagen 2022

Ta del av föreläsningarna från TP-dagen 2022

Tillväxtprojektet Halland TP-Dagen 2022 TP-Dagen 2022 den 22/9 Vi ser fram emot att träffa er i Fullriggaren på Sjukhuset i Halmstad, där vi faktiskt har möjligheten att ses fysiskt denna gång. Dagen kommer också att bandas, så att de som inte har möjlighet att...
Early rapid weight gain

Early rapid weight gain

Early rapid weight gain Early rapid weight gain, parental body mass index and the association with an increased waist-to-height ratio at 5 years of age   Negativa hälsokonsekvenser relaterade till fetma är nära förknippat med bukfetma. Riskfaktorer för övervikt...