Parlör

Det är svårt att prata om övervikt och obesitas hos barn och det händer att vårdpersonal undviker ämnet vilket gör barnets situation ännu svårare. Därför har vi sammanställt en parlör med tips och råd till dig som i ditt arbete möter dessa familjer.

Övervikt och obesitas är ett växande problem som drabbar ca 14 % av barnen i Halland. Övervikt är en riskfaktor för sjukdomen obesitas. Obesitas är kopplat till astma, ortopediska komplikationer och försämrad självkänsla i barndomen men det ökar också risken för förtidig död genom bland annat hjärt- kärlsjukdomar.

Parlören hittar du här

Share This