Tillväxtprojektet Halland

Ta del av föreläsningarna från 

TP-Dagen 2022

Tillväxtprojektet Halland

Ta del av forskningen från TP-gruppen

 

TP-Dagen genomförs årligen, nu för åttonde året i ordningen. Dagen hålls för att ge en inblick i den forskning som bedrivs inom Tillväxtprojektet. Vi ger en bild av vad forskargruppen tittat på under året och tillgängliggör den forskning som genereras i projektet för hälso- och sjukvårdspersonal som möter barn och unga i sitt arbete.

I kohorten följs 2666 barn noggrant sedan födseln, alla födda i Halland 2007-2009.

Ta del av de föreläsningar som hölls den 22/9 på årets TP-Dag, hoppas det inspirerar!

Carolia Samuelsson inleder dagen och Gerd Almqvist Tangen berättar om året som gått

Jenny Vinglid, HOBS

PARLÖREN, Gerd presenterar ett hjälpmedel för samtal om obesitas

Karin Fast, doktorand inom Tillväxtprojektet.

Obesitas och ADHD

Caroline Skantze, doktorand.

Skolsköterskors erfarenheter av kommunikation med föräldrar.

Julia Söderström Malmborg, post doc.

Barn och smärta

Katarina Ekelöf, doktorand.

Välbefinnande under graviditet

Paneldebatt, att tala om tillväxt

Josefine Roswall, överläkare

Sara Klaverdal, psykolog

Jenny Vinglid, HOBS

Carolina Klüft, Generation PeP

PeP- rapporten 2022

Gerd Almqvist Tangen

Börja tidigt, Gen Pep