Tillväxtprojektet Halland

TP-Dagen 2023

Tillväxtprojektet Halland

Ta del av forskningen från TP-gruppen

 

TP-Dagen genomförs årligen, nu för åttonde året i ordningen. Dagen hålls för att ge en inblick i den forskning som bedrivs inom Tillväxtprojektet. Vi ger en bild av vad forskargruppen tittat på under året och tillgängliggör den forskning som genereras i projektet för hälso- och sjukvårdspersonal som möter barn och unga i sitt arbete.

I kohorten följs 2666 barn noggrant sedan födseln, alla födda i Halland 2007-2009.

Ta del av de föreläsningar som hölls den 14/9 på årets TP-Dag, hoppas det inspirerar!

Mikaela Waltersson inleder dagen, Gerd Almqvist Tangen och Josefine Roswall summerar den forskning som TP genererat under åren som gått

Stefan Bergman, professor och en av grundarna till TP, berättar om smärta hos barn och unga

Karin Fast, läkare och doktorand inom TP, berättar om obesitas och ADHD

Caroline Skantze, barnmorska och doktorand. Föräldrars erfarenhet av kommunikation kring viktutveckling med skolhälsovården.

Maria Briggert Bengtsson, dietist och Mona Bryggman, psykolog.

Vad finner vi i barnmatshyllan?

Malin J-son Höök, statistiker på Generation Pep berättar om Pep rapporten 2023

Josefine Roswall, läkare och en av grundarna till TP pratar om den endokrina fettvävens funktion. Vitt, brunt och beige fett