Tillväxtprojektet Halland

Populärvetenskap med Beppe

Tillväxtprojektet Halland

En inblick i vad vi undersökt genom åren!

Ni var från starten 2666 stycken som ingick i forskningsstudien, alla födda i Halland 2008-2009, många av er är med än idag och det är vi mycket tacksamma för! Vi har följt er noga under åren.

Vi vill att ni ska veta vad forskningen bidar till och vad vi tittat och fortfarande tittar på tack vare den fantastiska data ni hjälper oss med. Både genom att vi får följa er tillväxt och genom att ni så tålmodigt svarar på våra många frågor. Stort tack för det!

Beppe Singer som ni säkert känner igen från bl.a. Hjärnkontoret har hjälpt oss att göra några filmer om vår forskning, hoppas att det intresserar er!

Josefine berättar om tillväxt, vad är det och vilken betydelse har den?

Gerds område är barn och nutrition, spelar det någon roll vad bebisar äter?

Amanda forskar kring skärmtid och hur den påverkar oss

Stefan forskar på lånvarig smärta hos barn och unga

Sara berättar om hur svårt det är att veta vem som är rund och vem som är sund

Katarina är tandläkare och har undersökt hur karies är kopplat till födelsesätt

Josefine har analyserat en hel del avföringsprover och berättar vad hon kan använda det till