COVID-19 och påverkan på livsstilsfaktorer hos barn i åldern 11-13.

Fysisk aktivitet, träning, stillasittande och skärmtid är livsstilsfaktorer med en betydande inverkan på barns hälsa. Dessa livsstilsfaktorer påverkades till olika grad av globala restriktioner under covid-19-pandemin. Vi undersökte fysisk aktivitet och skärmtid i en kohort svenska barn både 2019 och 2021, före och under pandemin.

Majoriteten av barnen kunde fortsätta idrotta på fritiden i sina idrottsföreningar under pandemin, men deltagandet minskade något i åldern 11 till 13 år. De flesta rapporterade att idrottsföreningens rutiner förändrades under pandemin, men bara 40,9 % rapporterade färre träningsmöjligheter. Vi fann också att de barn som var med i en idrottsförening i större utsträckning bibehöll sin nivå av  fysisk aktivitet under pandemin än de som inte tillhör en idrottsförening. Läs hela artikeln

Tillväxtprojektet är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födseln. I projektets första del har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor om livsstil och levnadsvanor. I projektets andra del är ambitionen att följa samma barn under skolåren, upp till 18 års ålder. Vi är en bra bit på väg, barnen är idag ca 15 år gamla.

Share This