Pep-rapporten 2022

Tydligt samband mellan stillasittande och psykisk ohälsa hos barn enligt rapport från Generation Pep

Pep-rapporten 2022

Pep-rapporten släpps idag för fjärde året i rad och unikt för i år är att barn och unga nu även fått svara på frågor kring psykisk ohälsa.

Det som framgår i rapporten är att psykisk ohälsa verkar vara vanligare för barn som rör på sig mindre, har mer stillasittande skärmtid, som i lägre utsträckning äter enligt kostråden och är barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status.

Pep-rapporten är en enkätundersökning av hur mycket svenska barn och ungdomar i åldrarna 4–17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2022 genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen.

Till Generation Pep

Läs hela rapporten

Några huvudpunkter ur rapporten

 

  • Barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa, medan barn och ungdomar som har längre tid stillasittande framför en skärm upplever mer psykisk ohälsa.
  • 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen kring fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen där en större andel av flickorna inte når rekommendationen jämfört med pojkarna.
  • Barn och ungdomar äter i genomsnitt bara hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag.
  • Bara fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.