Ta del av TP-dagen 2021. Den 16/9 genomförde vi för sjunde gången i ordningen TP-dagen, i år i digitalt format. Vi ser fram emot en fysisk träff nästa år!

Länk till TP-dagen 2021

Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag. En mindre grupp – runt 500 barn – har specialstuderats och det är dessa barn som den nya forskningsstudien baseras på.

Tillväxtprojektet är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födelsen. I projektets första skede har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor kring livsstil och levnadsvanor. I projektets andra skede är ambitionen att följa dessa barn under skolåren upp till 18 års ålder.

Målet med Tillväxtprojektet är att få en tydlig bild av vilka förebyggande åtgärder som behövs och när, för att motverka övervikt och fetma hos barn och unga. På så vis vill projektet bidra till en minskad risk för olika sjukdomar och därmed risk för tidig död som vetenskapen vet följer av övervikt och fetma.

 

Program för dagen

08:30-08:40 Inleder dagen, Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande

08:40-09:00 Tillväxtprojektet uppdatering. Gerd Almqvist-Tangen leg ssk, DSK, BSK, med dr.

09:00-09:40 Upplevelser av långvarigt regelbundet deltagande i fysisk aktivitet hos ungdomar som har eller har haft obesitas. Agnes Klemedtson, Fysioterapeut

Parental attitudes and engagement in a childhood obesity intervention Ellen Örnell, hälsopedagog

09:40-09:55 Kaffepaus

09:55-10:30 Tarmflorans kolonisering och mognad hos barn – Josefine Roswall, med. dr, Verksamhetschef Barnkliniken

10:30-11:30 Det känsliga samtalet – en utmaning. Sara Klaverdal, leg. Psykolog

11:30-12:30 Lunch

12:30-13:00 Skolsjuksköterskans erfarenhet av att kommunicera viktutveckling med föräldrar, Caroline Skantze, leg BHV sjuksköterska, barnmorska, doktorand

13:00-14:00 Är BMI det bästa vi har? – Gerd Almqvist-Tangen, Josefine Roswall

14:00-14:20 Smärta hos barn och ungdomar. Julia Söderström Malmborg, Doktor i hälsa och livsstil

14:20-14:35 Kaffepaus

14:35-14:50 Hemsida och populärvetenskap. Maria Andersson, koordinator

14:50-15:10 Fleromättade fettsyror under första levnadsåret, och dess påverkan på kroppssammansättning vid 8 års ålder. Gabriella Seidal, leg läkare, doktorand.

15:10-15:40 Mat och beteenden – Josefine Roswall och Gerd Almqvist-Tangen

Share This