Osteokalcin – ett spännande hormon

nov 25, 2021 | Aktuellt

Serum osteocalcin levels at 4 months of age were associated with neurodevelopment at 4 years of age in term-born children

  Sara Berggren är doktorand inom Tillväxtprojektet och ST-läkare inom allmänmedicin.

  Vi har i denna studie undersökt relationen mellan osteocalcin under spädbarnsåret och senare utveckling och kognition och funnit ett samband. Osteocalcinnivåer hos spädbarn är associerade med kognition och motorisk utveckling hos barn vid 4 års ålder.

  Hos barn utvecklas hjärnan kraftigt under graviditet och de första två levnadsåren. Utvecklingen sker stegvis, kognitivt och motoriskt, och kan mätas genom att barnet uppnår specifika milstolpar. Hjärnans utveckling påverkas multifaktoriellt av gener och olika omgivningsfaktorer.

  Osteocalcin är ett hormon som bildas i skelettet och påverkar benbildningen, men det påverkar också energibalans och glukosmetabolism, dessutom passerar det blodhjärnbarriären. I hjärnan påverkas neurotransmittorer ( bl.a GABA) och osteocalcin har visats lindra ångest och depression, samt främja minne och inlärning, men även fostrets neurogenes påverkas av moderns osteocalcinnivåer.

  Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull, 2 666 halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag. En mindre grupp – runt 500 barn – har specialstuderats och det är dessa barn som denna forskningsstudie baseras på.

  Nu behöver vi forska mer på vad osteocalcin betyder för barnets fortsatta utveckling och hälsa. Läs hela artikeln

  Share This