Kontakt

Gerd Almquist-Tangen

Tfn:    070-200 59 02

E-post:    gerd.almquist-tangen@regionhalland.se

Eller

Maria Andersson, projektledare skoldelen.

Tfn:    072-084 08 31

E-post:    maria.v.andersson@regionhalland.se

Adress:

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad