Tillväxtprojektet Halland

TP-Dagen

TP-dagen är ett årligt återkommande evenemang, där vi i Tillväxtprojektet delar med oss av vad forskningen gett under året och vad som står på agendan framöver.

Tillväxtprojektet är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födelsen. I projektets första skede har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor kring livsstil och levnadsvanor. I projektets andra skede är ambitionen att följa dessa barn under skolåren upp till 18 års ålder.

Målet med Tillväxtprojektet är att få en tydlig bild av vilka förebyggande åtgärder som behövs och när, för att motverka övervikt och fetma hos barn och unga. På så vis vill vi genom forskningen bidra till en minskad risk för olika sjukdomar och därmed för tidig död, samt en ökad förståelse för de risker som följer med övervikt och fetma.

Länk till TP-Dagen 2023

Vi är glada över att dela med oss av Tillväxtprojektet och hoppas att det inspirerar!

Klicka på länkarna vid sidan för att titta på TP-dagen från tidigare år.