Tillväxtprojektet Halland

Aktuellt

Ta del av TP-Dagen 2023!

Ta del av TP-Dagen 2023!

TP-Dagen 2023 TP-Dagen är ett årligen återkommandeevenemang, där vi i TP-gruppen delar med oss av vad forskningen gett under året och vad som ligger på agendan framöver. Dagen finns nu tillgänglig för dig som inte hade möjlighet att närvara. Länk till föreläsningarna...

Effekterna av COVID-19 på skärmtid och fysisk aktivitet hos barn

Effekterna av COVID-19 på skärmtid och fysisk aktivitet hos barn

COVID-19 och påverkan på livsstilsfaktorer hos barn i åldern 11-13. Fysisk aktivitet, träning, stillasittande och skärmtid är livsstilsfaktorer med en betydande inverkan på barns hälsa. Dessa livsstilsfaktorer påverkades till olika grad av globala restriktioner under...

Vi måste se barns smärta!

Vi måste se barns smärta!

Hela 36% av tioåriga barn i studien har frekvent smärta Smärta är vanligt hos barn och sambandet med olika biopsykosociala faktorer är komplexa. Omfattande smärtbedömningar skulle kunna bidra till en bättre förståelse av pediatrisk smärta. Syftet med denna studie var...

Övervikt och fetma allt vanligare hos barn och unga

Övervikt och fetma allt vanligare hos barn och unga

Var fjärde barn har övervikt eller fetma. En sammanställning av data från 161 kommuner för skolåret 2021/2022, gjord av Folkhälsomyndigheten visar på en hög förekomst av övervikt och fetma hos barn och unga. Så mycket som var fjärde barn i åldern 6-9 år. Övervikt och...

Vi borde prata mer om obesitas!

Vi borde prata mer om obesitas!

Övervikt och obesitas är ett växande problem som drabbar ca 14 % av barnen i Halland. Det är svårt att prata om, därför undviker vi ofta ämnet vilket gör barnets situation ännu svårare. Vi sammanställt en parlör med tips och råd till dig som i ditt arbete möter dessa familjer.

Ta del av föreläsningarna från TP-dagen 2022

Ta del av föreläsningarna från TP-dagen 2022

Tillväxtprojektet Halland TP-Dagen 2022TP-Dagen 2022 den 22/9 Vi ser fram emot att träffa er i Fullriggaren på Sjukhuset i Halmstad, där vi faktiskt har möjligheten att ses fysiskt denna gång. Dagen kommer också att bandas, så att de som inte har möjlighet att närvara...