Osteocalcin följer ett vågliknande mönster med låga nivåer i navelsträngen och en postnatal topp under det första året som sedan avtar, för att stiga igen vid fem års ålder. Kunskap om detta vågliknande mönster och samband med faktorer som kön, amning och gestationsålder kan hjälpa läkare att tolka individuella osteokalcinnivåer och vvara vägledande i framtida forskning. Läs hela artikeln här

Tillväxtprojektet är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts noggrant sedan födseln.

En mindre grupp – runt 500 barn – har specialstuderats och det är dessa barn som denna forskningsstudie baseras på.

I projektets första del har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor om livsstil och levnadsvanor. I projektets andra del är ambitionen att följa samma barn under skolåren, upp till 18 års ålder. Vi är en bra bit på väg, barnen är idag ca 15 år gamla.

Share This