Tarmflorans utveckling tidigt i livet

apr 28, 2021 | Aktuellt

Tarmflorans utveckling tidigt i livet

  Josefine Roswall, överläkare och chef för barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus, leder den halländska delen av forskningen som görs i ett samarbete med Göteborgs universitet. Se föreläsning

  Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag. En mindre grupp – runt 500 barn – har specialstuderats och det är dessa barn som den nya forskningsstudien baseras på.

  – Vi har kunnat följa de här barnen och återkommande ta prover av deras bajs för att studera hur bakterierna i tarmen utvecklas.

  Tidigare forskning på området har inte omfattat så många barn under så lång tid, och den nya studien visar på flera spännande resultat.

  – Vi har kunnat visa att bakteriesammansättningen i magen utvecklas under lång tid och att den vid fem års ålder fortfarande inte är helt färdigutvecklad. Mognadsprocessen kan vara olika hos olika individer och tar olika lång tid, berättar Josefine Roswall.

  –  Studien har också visat att tarmbakteriernas sammansättning påverkas av om barnet föds vaginalt eller genom kejsarsnitt. Ett barn som förlösts med kejsarsnitt har först en mer outvecklad tarmflora men kommer sedan i kapp vid 3 till 5 års ålder.

  Nu behöver vi forska mer på vad utvecklingen av tarmfloran betyder för barnets fortsatta hälsa.

  Share This