Var fjärde barn har övervikt eller fetma.

En sammanställning av data från 161 kommuner för skolåret 2021/2022, gjord av Folkhälsomyndigheten visar på en hög förekomst av övervikt och fetma hos barn och unga. Så mycket som var fjärde barn i åldern 6-9 år. Övervikt och fetma blir vanligare med stigande ålder. Hela 36 procent av 9-åringarna har övervikt eller fetma, jämfört med 18 procent av 6-åringarna.

Mer om sammanställningen hos Folkhälsomyndigheten

Fetma beror på en rad olika faktorer som kan ha olika stor betydelse för olika människor och grupper i samhället. Allt från genetik, biologi, livshändelser, levnadsvanor, stress, sömnproblem och psykisk ohälsa kan kopplas till fetma. Dessa faktorer samspelar med vår fysiska och sociala miljö, som till exempel utbud, priset på livsmedel, marknadsföring av mat och förutsättningar till fysisk aktivitet. Även tillgången till hälsofrämjande, förebyggande och behandlande hälso- och sjukvård spelar stor roll för att påverka utvecklingen av fetma.

Tillväxtprojektet är ett unikt projekt där en hel årskull barn i Halland har följts npggrannt sedan födseln. I projektets första del har barnen följts till och med skolstart, genom tillväxtdata och enkäter med frågor om livsstil och levnadsvanor. I projektets andra del är ambitionen att följa samma barn under skolåren, upp till 18 års ålder. Vi är en bra bit påväg, barnen är idag ca 15 år gamla.

Share This