Free sugars and early childhood caries development: a prospective cohort study

aug 18, 2022 | Aktuellt

Free sugars and early childhood caries development: a prospective cohort study

  Katarina Boustedt är tandläkare, doktorerad inom Tillväxtprojektet och arbetar nu med sin post doc.

  Syftet med studien var att undersöka effekten av sockerhaltig mat och dryck till  barn under 2 års ålder genom att studera  förekomst av karies hos barn vid 5 år.

  Vid 5 års ålder hade 22 % av barnen i studien karies. Intag av fruktjuice, kakor och kex vid 24 månaders ålder, samt snabbmatskonsumtion minst en gång i veckan, mer än fördubblade risken för karies i tidig barndom.

  I studien fann vi ett samband mellan konsumtion av socker tidigt i livet och kariesprevalens vid 5 år.

  Det är därför angeläget att anamma och betona rekommendationer kring sockerintag för barn inom primärvård och tandvård för att utbilda vårdgivare att undvika att servera socker till sina barn innan 2 års ålder.

  Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull, 2 666 halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag. En mindre grupp – runt 500 barn – har specialstuderats och det är dessa barn som denna forskningsstudie baseras på.

   Läs hela artikeln

  Share This