Early rapid weight gain

sep 14, 2022 | Aktuellt

Early rapid weight gain, parental body mass index and the association with

an increased waist-to-height ratio at

5 years of age

 

Negativa hälsokonsekvenser relaterade till fetma är nära förknippat med bukfetma. Riskfaktorer för övervikt och fetma har studerats men det saknas information om riskfaktorer för bukfetma, särskilt för barn i förskoleålder. 

Syftet med denna studie var att undersöka riskfaktorer i tidiga levnadsvanor kopplade till en ökad midja-till-höjd ratio (WHtR) hos barn vid fem års ålder. Vidare även att undersöka om dessa riskfaktorer var associerade med övervikt eller fetma.

Studien har visat att tidiga riskfaktorer, inklusive snabb viktökning, är associerade med ökad WHtRSDS och övervikt eller fetma vid 5 års ålder. Förebyggande insatser bör inriktas på tidiga RWG och föräldrars övervikt och fetma.

Läs hela artikeln

Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag. Det är denna kohort som utgör studiematerialet.

Share This