Tillväxtprojektet Halland

TP-Dagen 2020 

Mikaela Waltersson – Öppnar

Gerd Almquist-Tangen – Inleder

Caroline Skantze – Övervikt och fetma under graviditet och förlossning

Josefine Roswall – Tidiga tillväxtkurvans betydelse för hälsa senare i livet

Gerd Almquist-Tangen – Betydelsen av flaskmatning och amning

Katarina Boustedt – Tandhälsa och karies hos barn kopplat till födelsesätt

Jovanna Dahlgren – Från tarm till hjärna, så grundläggs hälsa

Amanda Svedberg – Skärmtid och fysisk aktivitet hos yngre barn

Gerd Almquist-Tangen – Vem är rund och vem är mager?