Early life factors and oral microbial signatures define the risk of caries in a Swedish cohort of preschool children

maj 3, 2024 | Aktuellt

  Den orala mikrobiotan etableras vid födseln och utvecklas ytterligare under barndomen. Den påverkas till stor del av levnadsfaktorer som födelssesätt, amning, flaskmatning och munhygien.

  Vi har i denna studie analyserat den orala bakteriesammansättningen i saliv från 260 svenska barn vid två, tre och fem års ålder för att undersöka mikrobiotans relation till miljöfaktorer och kariesutveckling vid fem års ålder.

  Vi observerade en individuell dynamik i utvecklingen av den orala mikrobiotan relaterad till faktorer i tidiga liv, såsom att vara vaginalt född eller genom kejsarsnitt, moderns användning av antibiotika i samband med förlossning, med en tydlig övergång mellan tre och fem års ålder.

  Läs hela artikeln

  Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull, 2 666 halländska barn följts från det att de föddes och fram till idag, och det är denna populationsbaserade kohort som denna forskningsstudie baseras på.

  Share This