Tillväxtprojektet Halland

Aktuellt

Early rapid weight gain

Early rapid weight gain

Early rapid weight gain, parental body mass index and the association with an increased waist-to-height ratio at 5 years of age   Negativa hälsokonsekvenser relaterade till fetma är nära förknippat med bukfetma. Riskfaktorer för övervikt och fetma har studerats...

Osteokalcin – ett spännande hormon

Osteokalcin – ett spännande hormon

Serum osteocalcin levels at 4 months of age were associated with neurodevelopment at 4 years of age in term-born children Sara Berggren är doktorand inom Tillväxtprojektet och ST-läkare inom allmänmedicin. Vi har i denna studie undersökt relationen mellan osteocalcin...

TP-dagen 2021

TP-dagen 2021

Ta del av TP-dagen 2021. Den 16/9 genomförde vi för sjunde gången i ordningen TP-dagen, i år i digitalt format. Vi ser fram emot en fysisk träff nästa år! Länk till TP-dagen 2021 Tillväxtprojektet är en unik forskningssatsning – en hel årskull halländska barn följts...

Tarmflorans utveckling tidigt i livet

Tarmflorans utveckling tidigt i livet

Tarmflorans utveckling tidigt i livet Josefine Roswall, överläkare och chef för barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus, leder den halländska delen av forskningen som görs i ett samarbete med Göteborgs universitet. Se föreläsning Tillväxtprojektet är en unik...

Halländska barn centrala i viktig forskning

Halländska barn centrala i viktig forskning

471 halländska barn är centrala i viktig forskning om hur bakterierna i tarmen utvecklas. Forskningen är ett samarbete mellan Hallands sjukhus och Göteborgs universitet. Nu publiceras resultaten i en internationell tidskrift. Läs hela artikeln Tillväxtprojektet är en...

”Young Investigator Award”

”Young Investigator Award”

Emma Kjellberg från TP-gruppen har belönats med ”Young Investigator Award” genom Acta Paediatrica och Svenska Barnläkarföreiningen. Emma har fått utmärkelsen i egenskap av ung och lovande forskare samt huvudförfattare till en artikel publicerad i Acta Paediatrica:...

”TP-goes to school”

”TP-goes to school”

Växa i Halland – konsten att växa upp hälsosamt Barnfetmaepidemin ökar och vi vet fortfarande inte säkert varför vissa barn blir överviktiga och andra inte. Vi har följt 2666 barn födda i Halland 2007-2008, från födseln genom tillväxtdata och frågor kring...